ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   159


เรื่อง : การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่17 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          1. งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ. 102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่เขต 1 เขต 2 ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง
ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน รถ ทบ. 103 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ตัดหญ้าลานกีฬาชุมชนท่าโพธิ์
2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาลนคร
รถ ทบ 89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ถนนกะโรมบริเวณหน้าตลาดหัวอิฐถนนพัฒนาการคูขวางจากสะพานคลองหน้าเมืองไปทางทิศใต้
3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ.60 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้เศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านเทศบาลด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา พื้นที่เขต 1
ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.45 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ จากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง พื้นที่เขต 2
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ .69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ พื้นที่เขต 3
ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ.54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ พื้นที่เขต 4
4. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 2 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยทุ่งจีน ศูนย์อนามัยศรีทวี
5. งานบรรทุกศพ
รถ ทบ 25 บรรทุกศพจากซอยข้างวัดโพธิ์เสด็จ ไปเมธุวัดโพธิ์เสด็จ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

17-09-2012 09:52:58

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช