ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   160


เรื่อง : การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 17 เดือน กันยายน 2555

รายละเอียด :

          รถ ท.3 - บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปปูยางมิกซ์ที่ลานกีฬาชุมชนมุมป้อม
รถ ทบ.58 - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถบดล้อเหล็ก - บดยางมิกซ์ที่ลานกีฬาชุมชนมุมป้อม
รถบดล้อยาง - บดยางมิกซ์ที่ลานกีฬาชุมชนมุมป้อม
รถ ทบ.62 - ซ่อมยางมิกซ์หลุมประปา หลุมบ่อตามถนนและซอยต่างๆตามคำร้อง
รถเกรด - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.57 - บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปปูยางมิกซ์ที่ลานกีฬาชุมชนมุมป้อม
รถ ทบ.46 - บรรทุกเศษวัสดุจากหลุมประปาที่ถนนศรีปราชญ์มาลงที่ศูนย์จักรกล
รถ ทบ.86 - บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่หลุมประปาถนนศรีปราชญ์
รถ ทบ.85 - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถเจซีบี 1 - ไปขุดหลุมประปาที่ถนนศรีปราชญ์
รถเจซีบี 2 - ตักหิน ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง ตักหินคลุกภายในศูนย์
รถ ทบ.23 - รื้อถอนพระบรมฉายาลักษณ์สี่แยกศาลามีชัย
รถ ทบ.26 - เก็บธงชาติตราสัญลักษณ์
รถ ทบ.61 - ทาสีขอบฟุตบาตรถนนราชดำเนิน
ไฟฟ้าชุดที่ 1 - ถอดไฟสาธารณะสามแยก
ไฟฟ้าชุดที่ 2 - ซ่อมไฟสาธารณะ


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

17-09-2012 15:33:34

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช