ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   161


เรื่อง : การปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 17 เดือนกันยายน 2555

รายละเอียด :

           รดดูดท่อ 10 ล้อ ทบ.72 - ดูดล้างท่อถนนท่าโพธิ์
รดดูดท่อ 6 ล้อ - ดูดล้างท่อซอยสระเรียง
รถดูดท่อ 10 ล้อ 81-3613 - ดูดล้างท่อถนนกะโรมหน้าตลาดหัวอิฐ
รถ jcb - ขุดหลุมปลูกต้นไม้ ในท่าลาด


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

17-09-2012 16:13:11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช