ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   163


เรื่อง : การปฏิบัติงานบำรุงทางสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 18 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          รถ ท.3 - บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ไปปูยางมิกซ์ที่ซอยราชนิคม
รถ ทบ.58 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยประสานมิตร
รถบดล้อเหล็ก - บดยางมิกซ์ที่ซอยราชนิคม
รถบดล้อยาง - บดยางมิกซ์ที่ซอยราชนิคม
รถ ทบ.62 - ซ่อมยางมิกซ์หลุมบ่อที่ถนนบ่ออ่าง ตามถนนและซอยต่างๆตามคำร้อง
รถเกรด - เกรดปรับพื้นที่ลงเศษวัสดุที่ซอยประสานมิตร
รถ ทบ.57 - บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยราชนิคม
รถ ทบ.46 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยประสานมิตร
รถ ทบ.86 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยประสานมิตร
รถ ทบ.85 - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถเจซีบี 1 - ตักหิน ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง
รถเจซีบี 2 - ตักหินคลุก เศษวัสดุภายในศูนย์จักรกลไส่รถดัมถ์
รถ ทบ.23 - ซ่อมและติดตั้งป้าย
รถ ทบ.26 - เก็บแผ่นพื้นสถามกีฬาเตรียมอุปกรณ์ถังสี
รถ ทบ.61 - ทาสีขาวเหลือ ขาวแดงถนนราชดำเนิน
ไฟฟ้าชุดที่ 1 - ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ไฟฟ้าชุดที่2 - สำรวจติดตั้ง ซ่อมไฟสาธารณ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

18-09-2012 15:28:59

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช