ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   165


เรื่อง : การปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 19 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          รถแม็คโค - ปริมาณขยะในกองขยะ
รถบรรทุก 10 ล้อ ทบ 80 - พนักงานซ่อมชุดงานปูน
รถบรรทุก 6 ล้อ ทบ.79 - ขับรถ เจซีบี
เครื่งสูบน้ำ 1 เครื่อง - สูบน้ำจากบ่อขยะไปปล่อยบำบัด
รถดูดท่อ 10 ล้อ ทบ.72 ชุดที่ 1 - ดูดล่างท้อถนนราชดำเนินสีแยกคูขวาง
รถเครน ทบ.74 - ซ่อมชุดงานปูน
รถน้ำ ทบ.71 -ซ่อมรถดูดท่อซอยพระเวียง
รถดูดท่อ 6 ล้อ ทบ.81 ชุดที่ 2 - ดูดล้างท่อซอยพระเวียง
รถเครน ทบ.73 - ซ่อมชุดงานปูน
รถดูดท่อ 10 ล้อ 81 -361 ชุดที่ 3 - ดูดล้างท่อถนนกะโรม
ชุดงานปูนชุดที่ 1 – เจาะท่อน้ำทิ้งซอยจำเริญวิถี

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

19-09-2012 11:31:49

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช