ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   166


เรื่อง : การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 20 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          1. งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตาม ตรอกซอยพื้นที่ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง
ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ.102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาล เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่เขต 1
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน รถ ทบ.103 ตัดหญ้าที่โรงพยาบาลเทศบาลนคร
รถ ทบ 89 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ถนนพัฒนาการคูขวางจากสะพานคลองหน้าเมืองไปทางทิศใต้ ถนนกะโรมบริเวณหน้าตลาดหัวอิฐ
2. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ. 60 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา พื้นที่เขต 1
ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อม รถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามา ถึงคลองหน้าเมือง พื้นที่เขต 2
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่เขต 3 และเขต 4
3. งานดูดสิ่งปฏิกูล
รถ ทบ.29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 5 ราย
รถ ทบ.98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ จำนวน 1 ราย
4. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 1 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยโพธิด์เสด็จ
5. งานบรรทุกศพ
รถ ทบ 22 บรรทุกศพจากซอยวิบูลย์สุข ไปวัดชายคลอง
รถ ทบ 25 บรรทุกศพจาก บางงัน ไปวัดท่าโพธิ์
รถ ทบ 25 จากวัดชะเมา ไปเมธุวัดชะเมา
6. งานฌาปนสถานวัดชะเมา ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ฌาปนกิจศพ จำนวน 1 ศพ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

20-09-2012 09:49:21

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช