ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   167


เรื่อง : การปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 20 กันยายน 2555

รายละเอียด :

           รถแม็คโค - ปรับขยะในกองขยะ
รถบรรทุก 10 ล้อ ทบ. 80 - เปลี่ยนชุดงานปูน
เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง - สูบน้ำจากบ่อขยะไปบ่อบำบัด
รถดูดท่อ 10 ล้อ ทบ 72 ชุดที่ 1 - คนงานซ่อม ทบ 83.81
รถเครน ทบ.74 - บรรทุกกระสอบทราย
รถน้ำ ทบ.71 - ดูดท่อซอยสระเรียง
รถดูดท่อ 6 ล้อ ทบ.81 ชุดที่ 1 - ดูดล้างท่อซอยสระเรียง
รถเครน ทบ .73 - บรรทุกเศษวัสดุ
รถดูดท่อ 10 ล้อ - ดูดล้างท่อ
รถเจซีบี - ตักเศษวัสดุ
ชุดงานปูน ชุดที่ 1 - ซ่อมท่อระบายน้ำ
ชุดงานเชื่อม - เชื่อมฝาท่อติดในสำนักงาน

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชล

ประกาศเมื่อวันที่ :

20-09-2012 10:56:21

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช