ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   168


เรื่อง : การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 20 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          รถ ท.3 – บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปปูยางมิกซ์ที่ซอยราชนิคม
รถ ทบ.58 - บรรทุกหินคลุกพร้อมทั้งคนงานและงานอุปกรณ์ไปลงที่ซอยราชนิคม
รถบดล้อเหล็ก - บดยางมิกซ์ที่ซอยราชนิคม
รถบดล้อยาง - บดยางมิกซ์ที่ซอยราชนิคม
รถ ทบ.62 - เข้าอู่หมู่จักรกล
รถเกรด - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.57 - บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยราชนิคม
รถ ทบ.46 - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.86 - บรรทุกศพจากซอยชาววัง ไปเมธุวัดมุมป้อม
รถ ทบ.85 - บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงซ่อมหลุมที่ถนนปากนคร
รถเจซีบี1 - เข้าปรับพื้นที่ลงหินคลุกที่ซอยราชนิคม
รถเจซีบี 2 - ตักหิน ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง ตักหินคลุกภายในศูนย์จักรกลใส่รถดัมถ์
รถ ทบ.23 - สำรวจป้ายชื่อซอยถนนพัฒนาการคูขวาง
รถ ทบ.26 - ทำแบบซ่อมรั่วให้ประชาชนตามคำร้องขอ
รถ ทบ.61 - ทาสีสนามชุมชนพะเนียด
ไฟฟ้าชุดที่ 1 - ซ่อมไฟสาธารณะ
ไฟฟ้าชุดที่ 2 - ซ่อมไฟสาธารณะ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

20-09-2012 13:40:34

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช