ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   172


เรื่อง : การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 24 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          1. งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ. 101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง
ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ 102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาล เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่เขต1
ชุดที่ 3 คนงาน 2 คน รถ ทบ.103 ตัดหญ้าศูนย์เด็กเล็กเพชรจริกศูนย์เคหะ
2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ 78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาลนคร
รถ ทบ 89 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ถนนกะโรมบริเวณหน้าตลาดหัวอิฐซอยโคกธาตุ ถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง
3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 60 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา พื้นที่เขต 1
ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่เก็บกองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง พื้นที่เขต 2
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ พื้นที่เขต 3
ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ พื้นที่เขต 4
4. งานดูดสิ่งปฏิกูล
รถ ทบ.98 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 1 ราย
5. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 2 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยทุ่งจีนศูนย์อนามัยศรีทวี
6. งานบรรทุกศพ
รถ ทบ 25 บรรทุกศพจาก ซอยมิ่งมงคล ถนนสะพานยาว ไปเมรุวัดหัวอิฐ


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

24-09-2012 11:32:35

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช