ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   173


เรื่อง : การปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          รถบรรทุก 10 ล้อ ทบ 80 บรรทุกวัชพืชในท่าลาด
เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง สูบน้ำจากบ่อขยะไปบ่อบำบัด
รถดูดท่อ 10 ล้อ ทบ.72 ชุดที่ 1 คนงานซ่อท ทบ 83.81
รถเครน ทบ.74 บรรทุกวัชพืชในท่าลาด
รถน้ำ ทบ.71 ซ่อมรถดูดท่อ
รถดูดท่อ 6 ล้อ ทบ.81 ชุดที่ 2 ดูดล้างท่อตามคำร้อง
รถเครน ทบ.73 บรรทุกวัชพืชในท่าลาด
รถดูดท่อ 10 ล้อ 81-3613 ชุดที่ 3 ดูดล้างท่อถนนกะโรม
รถ เจซีบี ตักเศษวัสดุในสำนักงาน
ชุดงานปูน ชุดที่ 1 ซ่อมฝาบ่อในซอยประตูขาว


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

24-09-2012 13:20:57

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช