ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   174


เรื่อง : การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 24 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          รถ ท.3 บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปปูยางมิกซ์ที่ซอยราชนิคม
รถ ทบ.58 สแตนบายด์ที่จักรกล
รถบดล้อเหล็ก บดยางมิกซ์ที่ซอยราชนิคม
รถบดล้อยาง บดยางมิกซ์ที่ซอยราชนิคม
รถ ทบ.62 ซ่อมยางมิกซ์หลุมบ่อที่ถนนสะพานยาว- ที่สนามหน้าเมือง
รถเกรด สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถ ทบ.57 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยราชนิคม
รถ ทบ.46 สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.86 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ถนนสะพานยาว
รถ ทบ.85 ไปตรวจสอบและจัดระดับตามถนนและซ่อยต่างๆ
รถเจซีบี1 ตักหิน ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง
รถเจซีบี2 เข้าปรับพื้นที่ภายในสวนสมเด็จ
รถ ทบ.23 ติดตั้งป้ายห้ามบรรทุกและติดตั้งป้ายห้ามรถยนต์ข้างถนนท่าช้าง
รถ ทบ.26 ทำรั่ว
รถ ทบ.61 ทาสีขาวแดงถนนราชดำเนิน
ไฟฟ้าชุดที่ 1 ซ่อมไฟถนนท่าช้าง ติดตั้งไฟฟ้าตามคำร้อง
ไฟฟ้าชุดที่ 2 ซ่อมไฟสาธารณะทุ่งท่าลาด ติดตั้งไฟฟ้าตามคำร้อง


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

24-09-2012 14:49:20

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช