ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   18


เรื่อง : งานสัตวแพทย์ ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2555

รายละเอียด :

           งานสัตวแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2555
งานสัตวแพทย์สังกัดกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มีบริการออกหน่วย เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัข และแมวในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ วัดพระธาตุ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น. จึงขอแจ้งให้เจ้าของสุนัข และแมวนำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับบริการที่ทำการชุมชนตามวันเวลาดังกล่าว

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

089-877-6131

ประกาศเมื่อวันที่ :

13-06-2012 08:23:05

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช