ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   19


เรื่อง : การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2555

รายละเอียด :

           การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2555

สำนักการช่าง

รถท.3 - บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปปูยางมิกซ์ที่ซอยเหมืองน้ำ
รถ ทบ.58 - บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่หลุมประปาที่ซอยรวมแพทย์
รถบดล้อเหล็ก - บดยางมิ๊กซ์ที่ซอยเหมืองน้ำ
รถบดล้อยาง - บดยางมิ๊กซ์ที่ซอยเหมืองน้ำ
รถ ทบ.62 - ซ่อมยางมิ๊กซ์ไหล่ถนนศรีธรรมโศก
รถ ทบ.57 - บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยเหมืองน้ำ
รถ ทบ.46 - บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ถนนพัฒนาการคูขวาง
รถ ทบ.86 - บรรทุกยางมิ๊กซ์จากศูนย์จักรกลไปลงมี่ไหล่ถนนศรีธรรมโศก
รถ เจบีซี 1 - ตักหิน – ตักทราย ขึ้นโรงผสมยาง
รถ เจบีซี 2 - เข้าปรับพื้นที่ที่ถนนพัฒนาการคูขวาง
รถ ทบ.23 - ซ่อมราวกันสาดสนามหน้าเมือง
รถ ทบ.26 - ทำแบบเสาเทศบาลที่พักผู้โดยสาร
รถ ทบ.61 - ทาสีขาว – ดำ ซอยรวมแพทย์ 4


ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

โทร 075-342880

ประกาศเมื่อวันที่ :

13-06-2012 11:55:59

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช