ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   20


เรื่อง : การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2555

รายละเอียด :

           การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2555


สำนักการช่าง

รถ ท.3 - ช่วงบ่าย บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปปูยางมิ๊กซ์รวมแพทย์ 4

รถ ทบ.58 - บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ชุมชนบางงัน
บรรทุกเศษวัสดุหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยชลวิจิตร

รถบดล้อยาง - ช่วงบ่าย บดยางมิ๊กซ์ที่ซอยรวมแพทย์ 4

รถ ทบ.62 - บรรจุกระสอบทรายภายในศูนย์จักรกล – ซ่อมยางมิ๊กซ์หลุมบ่อ หลุมประปาตามถนนและซอยต่างๆ

รถ ทบ.57 - ช่วงบ่ายบรรทุกยางมิ๊กซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยรวมแพทย์ 4
บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยชลวิจิตร

รถ ทบ.46 - บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ชุมชนบางงัน
– บรรทุกเศษวัสดุหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยชลวิจิตร

รถ ทบ.86 - บรรทุกหินเกล็ดจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยรวมแพทย์ 4 บรรทุกเศษวัสดุ – หินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยชลวิจิตร

รถ เจบีซี 1 - ตักหินคลุก-เศษวัสดุภายในศุนย์จักรกลในรถดัมภ์ เข้าปรับพื้นที่ชุมชนบางงัน

รถ เจบีซี 2 - เข้าปรับพื้นที่ซอยชลวิจิตร ตักหินคลุกภายในศูนย์จักรกลใส่รถดัมถ์

รถ ทบ.23 - ซ่อมรั้วเหล็กกั้นสนามหน้าเมือง

รถ ทบ.61 - ซ่อมรั้วเหล็กกั้นสนามหน้าเมือง


ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

โทร 075-342880

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-06-2012 15:48:23

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช