ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   22


เรื่อง : การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2555

รายละเอียด :

           การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2555


สำนักการช่าง

รถ ท.3 บรรทุกน้ำยางพร้อมคนงานและอุปกรณ์ลาดยางปูยางมิกซ์ไหล่ถนนศรีธรรมโศก
รถทบ.58 บรรทุกเศษวัสดุจากหลุมประปาถนนยมราช
รถ ทบ.62 คนงานเข้าร่วม รถ ทบ. 86
รถเกรด รดเกรดปรับพื้นที่ภายในวัดส่วนป่าน
รถ ทบ.57 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ใหล่ถนนสวนศรีธรรมโศก
รถ ทบ.46 บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่หลุมประปาถนนยมราช
รถ ทบ.86 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ใหล่ถนนสวนศรีธรรมโศก
รถ เจบีซี 1 ตักหิน ตักทราย ขึ้นโรงผสมยาง ตักหินคลุกภายในศูนย์จักรกลใส่รถดัมภ์
รถ เจบีซี 2 เข้าซ่อมที่ร้านศรีธรรมราช
รถ ทบ.23 ซ่อมที่พักผู้โดยสาร
รถ ทบ.26 เก็บอุปกรณ์จากซอยรวมแพทย์
รถ ทบ.61 ซ่อมที่พักผู้โดยสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

โทร 075-342880

ประกาศเมื่อวันที่ :

18-06-2012 10:06:18

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช