ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   23


เรื่อง : การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2555

รายละเอียด :

          
การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2555

สำนักการช่าง

รถ ท.3 (เดิม) บรรทุกน้ำยางพร้อมคนงานและอุปกรณ์ลาดยางปูยางมิกซ์ไหล่ถนนศรีธรรมโศก
รถ ทบ.62 คนงานเข้าร่วม รถ ทบ. 86
รถบดล้อเหล็ก เข้าซ่อมที่อู่หมู่จักรกล
รถเกรด รดเกรดปรับพื้นที่ภายในวัดส่วนป่าน
รถ ทบ.62 คนงานเข้าร่วม รถ ทบ.86
รถ ทบ.57 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ใหล่ถนนสวนศรีธรรมโศก
รถ ทบ.86 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ใหล่ถนนสวนศรีธรรมโศก
รถ เจบีซี 1 ตักหิน ตักทราย ขึ้นโรงผสมยาง
รถ เจบีซี 2 เข้าซ่อมที่ร้านศรีธรรมราช
รถ ทบ.23 ซ่อมที่พักผู้โดยสาร
รถ ทบ.26 เทคอนกรีตหุ้มเสาที่พักผู้โดยสาร
รถ ทบ.61 ทาสีน้ำตกสวนสัตว์
ไฟฟ้า (ชุดที่ 1) ซ่อมไฟประตูลอด
ไฟฟ้า (ชุดที่ 2) ซ่อมไฟสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-342880

ประกาศเมื่อวันที่ :

19-06-2012 10:52:34

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช