ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   24


เรื่อง : การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2555

รายละเอียด :

           การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2555

สำนักการช่าง

รถ ท.3 (เดิม) บรรทุกน้ำยางพร้อมคนงานและอุปกรณ์ลาดยางปูยางมิกซ์ไหล่ถนนศรีธรรมโศก
รถ ทบ.58 บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยชลวิจิตร
รถบดล้อเหล็ก เข้าซ่อมที่อู่หมู่จักรกล
รถ ทบ.62 คนงานเข้าร่วม รถ ทบ.86
รถ ทบ.57 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ใหล่ถนนสวนศรีธรรมโศก
รถ ทบ.46 บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยชลวิจิตร
รถ ทบ.86 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ใหล่ถนนสวนศรีธรรมโศก
รถ เจบีซี 1 ตักหิน ตักทราย ขึ้นโรงผสมยาง
รถ เจบีซี 2 เข้าซ่อมที่ร้านศรีธรรมราช
รถ ทบ.23 ตั้งเสาที่พักผู้โดยสารหน้าตลาดเย็น
รถ ทบ.26 เทคอนกรีตหุ้มเสาที่พักผู้โดยสารถนนราชดำเนิน
รถ ทบ.61 ทำป้ายชื่อซอยบุษบา


ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

โทร 075-342880

ประกาศเมื่อวันที่ :

20-06-2012 13:45:35

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช