ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3359


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          รถ ทบ.57 บรรทุกเศษวัสดุจากซอยสวนหลวงตก เข้าศูนย์จักรกล
รถบดล้อเหล็ก ซ่อม
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมวางมาตรประปา
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 บรรทุกหินคลุกเข้า ว4 ซอยสวนหลวงตก
รถ ทบ.58 Standby
รถ ทบ.86 บรรทุกเศษวัสดุจากซอยสวนหลวงเข้าศูนย์จักรกล
รถ ทบ.85 บรรทุกหินคลุกเข้า ว4 ซอยสวนหลวงตก
รถทาทา 1925 สำรวจถนน บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมบ่อถนนสายต่างๆ
รถเจซีบี 2 ตักหินตักทรายภายในโรงผสมยาง
รถเจซีบี 3 ปรับพื้นที่ใส่หินคลุกซอยสวนหลวงตก

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

09-11-2016 08:49:22

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช