ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3360


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          เรือนเพาะชำ ปรับภูมิทัศน์สวนศรีธรรมาโศก
สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์
ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์
ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์
ทำห้องเก็บของ
สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าสวนเฟืองฟ้า
ตัดหญ้าสวนหย่อมสี่แยกเบญจฯ
ตัดแต่งเฟื่องฟ้าระเบียงริมน้ำ
สูบน้ำ 3 เครื่อง หลังสนามกีฬา 2 เครื่อง และสันเขื่อน 1 เครื่อง
กวาดขยะ เก็บขยะ กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-11-2016 12:14:36

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช