ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3361


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          รถ ทบ.57 บรรทุกเศษวัสดุจากการซ่อมหลุมประปาซอยห้วยมะขาม
รถบดล้อเหล็ก ซ่อม
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกหินคลุก เสริมหลุมประปาหลังวัดจันทร์
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 บรรทุกแผ่นพื้นเตรียมสถานที่ตักบาตร
รถ ทบ.58 บรรทุกแผ่นพื้นเตรียมสถานที่ตักบาตร
รถ ทบ.86 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมประปาซอยหัวมะขาม
รถ ทบ.85 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์ ว4 หลุมประปาซอยห้วยมะขาม
รถทาทา 1925 สำรวจถนน บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมประปา
รถเจซีบี 2 .ขุดซ่อมหลุมประปาซอยห้วยมะขาม
รถเจซีบี 3 ตักหินตักทรายภายในโรงผสมยาง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-11-2016 12:30:35

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช