ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3362


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          รถทบ.26 ทำท่าน้ำลอยกระทง
งานสถานที่ ทำท่าน้ำลอยกระทง

รถทบ.23 ทำท่าน้ำลอยกระทง
งานจราจร

รถทบ.61ทำท่า น้ำลอยกระทง
งานจราจร
งานซ่อมทางเท้าทำท่า น้ำลอยกระทง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-11-2016 12:40:21

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช