ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3363


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          รถ ทบ 57 บรรทุกแผ่นพื้นจากสถานที่ตักบาตรกลับศูนย์จักรกล
รถบดล้อเหล็ก Standby
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ 62 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมบ่อถนนสายต่างๆ
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 บรรทุกแผ่นพื้นตักบาตรรกลับศูนย์จักรกล
รถ ทบ 58 บรรทุกเศษวัสดุจากาการขุดซ่อมหลุมประปา เข้าศูนย์จักรกล
รถ ทบ 86 บรรทุกหินคลุก ว4 ซ่อมหลุมประปาซอยสันติ 3 หมู่บ้านเอื้ออาทร
รถ ทบ 85 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์ ขุดซ่อมหลุมประปาซอยสันติ 3 หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร
รถ ทาทา 1925 สำรวจถนน บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมบ่อ
รถเจซีบี 2 ตักหินตักทรายภายในโรงผสมยาง
รถเจซีบี 3 ขุดซ่อมหลุมประปาซอยสันติ3 หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

11-11-2016 13:26:00

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช