ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3364


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          เรือนเพาะชำ ทำรั่วกั้นรถ เกาะกลางถนนอ้อมค่าย
สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์
ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์
ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์
ทำห้องเก็บของ
สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าบริเวณที่จัดงานเดือนสิบ
ตัดหญ้าริมกำแพงเมืองเก่าด้านทิศตะวันออก
ตัดหญ้าสวนหย่อมสี่ยแยกเบญจมฯ
ลอกผักตบชวาระเบียงริมน้ำข้างพุทธภูมิ
เติมน้ำในสวนนกยูง
กวาดขยะ เก็บขยะ กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

11-11-2016 13:31:18

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช