ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3367


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          เรือนเพาะชำ ปลูกต้นไม้วงเวียนชลประทานสี่ขวา
สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร และให้อาหารสัตว์
ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์
ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์
ทำห้องเก็บของ
สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้า แต่งพุ่มไม้หน้าหอประชุมเมือง
ตัดหญ้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ตัดหญ้าเกาะลางทางไปนาพรุ
ตัดแต่งเฟืองฟ้าข้างคอกม้า
เดินเครื่องสูบน้ำหลังสนามหน้าเมือง 2 เครื่อง
กวาดขยะ เก็บขยะ กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-11-2016 14:18:10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช