ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3368


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสาธารณะประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          เรือนเพาะชำ เก็บขยะสนามหน้าเมือง
สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร และให้อาหารสัตว์
ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์
ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์
ทำห้องเก็บของ
สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าหน้าป้ายใหญ่
ตัดหญ้าศาลหลักเมือง
ตัดหญ้าเกาะกลางถนนทางไปโรงพยาบาล
ตัดแต่งพุ่มไม้ส่วนหย่อมโลโก้
ลอกผักตบในทะเลสาบหลังอนุสาวรีย์สมเด็จย่า

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-11-2016 08:18:46

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช