ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3371


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          เรือนเพาะชำ ปลูกซ่อมต้นไม้สวนหย่อมสี่แยกเบญจมฯ
ปลูกต้นไม้วงเวียนชลประทานสี่ขวา

สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์
ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์
ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์
ปักป้ายระวังสัตว์
สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าสวนอินทนิน
ตัดหญ้าศาลหลักเมือง
ตัดหญ้าเกาะกลางทางไปนาพรุ
สูบน้ำหลังสนามกีฬา 2 เครื่อง
กวาดขยะ เก็บขยะ กิ่งไม้ ในสวนสมเด็จฯ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

16-11-2016 12:32:13

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช