ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3372


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          รถ ทบ.57 Standby
รถบดล้อเหล็ก Standby
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมบ่อถนนต่างๆ
รถเกรด บรรทุกเศษวัสดุปรับพื้นที่โรงเรียนทวดทอง
รถ ทบ 46 Standby
รถ ทบ.58 Standby
รถ ทบ.86 บรรทุกเศษวัสดุจากการปรับพื้นที่โรงเรียนทวดทอง
รถ ทบ.85 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์ ปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนทวดทอง
รถทาทา 1925 สำรวจถนน
รถเจซีบี 2 ขุดยกฝาท่อระบายน้ำปากซอย
รถเจซีบี 3 ปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนทวดทอง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

16-11-2016 12:36:42

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช