ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3373


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          เรือนเพาะชำ ตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนนกะโรม
สวนสัตว์ ตรวจเช็คอหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์
ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์
ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์
ทำห้องเก็บของ
สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าสวนพระเงิน
ตัดหญ้าเกาะกลางถนนอ้อมค่าย
ตัดหญ้าสวนอินทนิน
ลอกผักตบชวาในทะเลสาบ
ขึ้นป้ายไวนิลหน้าหอประชุมเมือง
กวาดขยะ เก็บขยะ กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

17-11-2016 12:44:27

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช