ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3374


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          รถ ทบ.57 Standby
รถบดล้อเหล็ก บดถนนศรีปราชญ์ หลังวัดชัยทราราม
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกยาง ซ่อมหลุมประปาปากซอยศรีเจริญหลังตลาดคูขวาง
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 Standby
รถ ทบ.58 บรรทุกยางเข้าซ่อมหลุมประปาถนนศรีปราชย์ ถนนยมราช
รถ ทบ.86 บรรทุกยางเข้าซ่อมหลุมประปาถนนศรีปราชญ์ ถนนยมราช
รถ ทบ.85 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์ซ่อมหลุมประปาถนนศรีปราชญ์ ถนนยมราช
รถทาทา 1925 บรรทุกยางเข้าซ่อมหลุมบ่ถนนสะพานยาว
รถเจซีบี 2 .ตักหินตักทรายภายในโรงผสมยาง
รถเจซีบี 3 ปรับพื้นที่ผสมหินทรายขึ้นเครื่องผสมยาง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

17-11-2016 12:50:54

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช