ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3375


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          รถทบ.26 เตรียมงานตลาดริมน้ำ
งานสถานที่

รถทบ.23 ทำโลงศพ
งานจราจร ติดตั้งป้ายห้ามจอดวันคู่ – วันคี่

รถทบ.61 ทาสีขอบทางถนนพะเนียดและถนนพัฒนาการคูขวาง
งานจราจร
งานซ่อมทางเท้า ซ่อมทางเท้าทรุด

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

17-11-2016 12:53:57

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช