ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3376


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          รถ ทบ.57 รื้อทางเท้าร่วมกับรถเจซีบีถนนไสเจริญและถนนกะโรม
รถบดล้อเหล็ก บดยางมิกซ์หลุมประปาถนนยมราช
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกยางซ่อมหลุมบ่อซอยไสเจริญ ตลอดสาย
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 บรรทุกหินคลุกซอยสุขแก้ว
รถ ทบ.58 บรรทุกยางเข้าซ่อมหลุมประปาถนนยมราช
รถ ทบ.86 บรรทุกยางเข้าซ่อมหลุมประปาถนนยมราช
รถ ทบ.85 บรรทุกน้ำยางและอุปกรณ์เข้าซ่อมหลุมประปาถนนยมราช
รถทาทา 1925 บรรทุกยางเข้าซ่อมหลุมบ่อซอยนาวัดตลอดสาย หลุมบ่อซอยมิตรสัมพันธ์ หลุมบ่อซอยตรงข้าม บริษัท วินิจ และหลุมบ่อซอยเสมาชัย
รถเจซีบี 2 ตักหิน ตักทรายภายในโรงผสมยาง.
รถเจซีบี 3 ผสมหินทราย ขึ้นเครื่องผสมยาง ปรับพื้นที่ทางเท้าที่ไสเจริญถนนกะโรมร่วมกับ รถ ทบ 57

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

19-11-2016 10:07:55

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช