ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3377


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          รถทบ.26 เตรียมงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
งานสถานที่

รถทบ.23 ทำโลงศพ
งานจราจร ติดตั้งป้ายห้ามจอดวันคู่ วันคี่ ถนนเนรมิตร

รถทบ.61 ทาสีขาวแดงสามแยกหน้าตลาดสด ถนนพัฒนาการคูขวาง
งานจราจร
งานซ่อมทางเท้า

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

19-11-2016 10:10:34

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช