ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3378


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          เรือนเพาะชำ ปลูกต้นไม้วงเวียนชลประทานสี่ขวา
สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์
ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์
ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์
ทำห้องเก็บของ
สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าหลังพิพิธภัณฑ์เมือง
ตัดหญ้าสวนหย่อมหอไตร
ตัดหญ้าที่ บขส และวงเวียนนอกไร่
ตักวัชพืชหน้าป้ายใหญ่
กวาดขยะ เก็บขยะ กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

19-11-2016 10:13:48

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช