ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3389


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          รถ ทบ.57 บรรทุกเศษวัสดุจากการปรับพื้นที่ซอยสวัสดิรักษา
รถบดล้อเหล็ก ซ่อม
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมประปาปากซอยศรีธรรมโศก 1 ถนนพัฒนาการคูขวาง
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 Standby
รถ ทบ.58 บรรทุกเศษวัสดุจากการขุดซ่อมหลุมประปาปากซอยปิยชาติ
รถ ทบ.86 บรรทุกหินคลุกเข้าซ่อมหลุมประปาซอยปิยชาต
รถ ทบ.85 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์เข้าปรับพื้นที่เตรียมลาดยางซอยสวัสดิรักษา
รถทาทา 1925 บรรทุกขี้ยางซ่อมหลุมบ่อถนนต่างๆ
รถเจซีบี 2 .ตัดกิ่งไม้ เศษวัสดุ ซอยวาสนา2
รถเจซีบี 3 ขุดซ่อมหลุมประปาหน้าซอยปิยชาติ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

25-11-2016 14:23:41

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช