ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3390


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          รถทบ.26 จัดสถานที่ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
งานสถานที่

รถทบ.23 ทำโลงศพ
งานจราจร สำรวจป้ายจราจรที่ชำรุด

รถทบ.61 ทาสีที่จอดรถสนามฟุตซอย
งานจราจร
งานซ่อมทางเท้า ซ่อมทางเท้าปากซอยไสเจริญ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

25-11-2016 14:25:46

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช