ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3391


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          
รถ ทบ.57 บรรทุกเศษวัสดุซ่อมหลุมประปาหน้าวัดฃะเมา
รถบดล้อเหล็ก ซ่อม
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมประปา ซอยประชาพัฒนา
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมประปาหน้าวัดชะเมา
รถ ทบ.58 บรรทุกทรายเข้า ว4 ซ่อมหลุมประปาหน้าวัดชะเมา
รถ ทบ.86 บรรทุกต้นกล้าร่วมกับชุดงานสวนท่าลาด
รถ ทบ.85 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์ซ่อมหลุมประปาหน้าวัดชะเมา
รถทาทา 1925 สำรวจถนน บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมซอยสนิทใจ
รถเจซีบี 2 .ซ่อม
รถเจซีบี 3 ตักหินตักทรายภายในโรงผสมยาง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

29-11-2016 13:05:22

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช