ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3392


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          รถทบ.26 ปรับปรุงร้านอาหารหน้าเทศบาลฯ
งานสถานที่

รถทบ.23 ทำโลงศพ
งานจราจร ติดตั้งป้ายเตือนทางแยกถนนอ้อมค่าย

รถทบ.61 ปรับปรุงร้านอาหารหน้าเทศบาล
งานจราจร
งานซ่อมทางเท้า ซ่อมทางเท้าถนนประตูขาว

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

29-11-2016 13:09:25

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช