ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3393


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          เรือนเพาะชำ ทาน้ำยากันเชื้อราโอ่งในเรือนเพาะชำ
สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์
ทำความะอาดคอก กรงสัตว์
ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์
ทำทางเดินหน้าคอกแม่น
สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าอนุสรณ์สถานสะพานยาว หน้าโรงเรียนท่าโพธิ์ สี่แยกคูขวาง
ตัดหญ้าเกาะกลางถนนกะโรม
ตัดหญ้าแต่งพุ่มเกาะกังหัน
ปลูกหญ้าแฝกริมทะเลสาบ
ก่ออิฐห้องสุขาหลังคอกหมี
กวาดขยะ เก็บขยะ กิ่งไม้สวนสมเด็จฯติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

30-11-2016 14:14:53

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช