ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3395


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          รถ ทบ.57 บรรทุกแผ่นพื้นจัดเตรียมสถานที่ตักบาตร
รถบดล้อเหล็ก ซ่อม
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมบ่อ ชุมชนบ่อทรัพย์
รถเกรด เกรดปรับพื้นที่สนามเปตองในทุ่งท่าลาด
รถ ทบ 46 บรรทุกแผ่นพื้นจัดเตรียมสถานที่ตักบาตร
รถ ทบ.58 Standby
รถ ทบ.86 บรรทุกโต๊ะ จัดเตรียมสถานที่ตักบาตร
รถ ทบ.85 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมบ่อซอยหน้าแขวง ซอยชุมแสง
รถทาทา 1925 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมบ่อ ซอยสนิทใจ ซอยประชาพัฒนา
รถเจซีบี 2 .ซ่อม
รถเจซีบี 3 ตักหินตักทรายภายในโรงผสมยาง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

30-11-2016 14:21:15

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช