ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3396


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

          เรือนเพาะชำ ประดับต้นไม้งานนิทรรศการพระกรณียกิจในหลวงที่สำนักงาน
สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์
ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์
ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์
ทำทางเดินหน้าคอกแม่น
สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าศาลาหกเหลี่ยม
ตัดหญ้าศาลาประดู่หก
แต่งโคนต้นไม้เกาะกลางถนนกะโรม
ก่ออิฐห้องสุขาหลังกรงหมี
ล้างถนนหน้าห้องละหมาด
กวาดขยะ เก็บขยะ กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

01-12-2016 14:07:29

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช