ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3398


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

          รถทบ.26 เตรียมพร้อมศูนย์จักรกล
งานสถานที่

รถทบ.23 เตรียมความพร้อมศูนย์จักรกล
งานจราจร

รถทบ.61 ติดตั้งธงเหลืองเฝ้าระวังน้ำท่วมตามคลองต่างๆ
งานจราจร
งานซ่อมทางเท้า ติดตั้งธงเหลืองเฝ้าระวังน้ำท่วม

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

02-12-2016 13:11:21

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช