ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3399


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

          รถทบ.26 เก็บแผงกั้นจราจรตามซอยต่างๆ หลังน้ำท่วม
งานสถานที่

รถทบ.23 ทำโลงศพ
งานจราจร ขนย้ายของ จาก CLP ไปเทศบาล

รถทบ.61 เปลี่ยนธงเตือนภัย
งานจราจร
งานซ่อมทางเท้า เปลี่ยนธงเตือนภัย

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

09-12-2016 09:55:06

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช