ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3400


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

          รถ ทบ.57 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมถนนทรุดตัว คลองสะพาน คลองห้วย
รถบดล้อเหล็ก Standby
รถบดล้อยาง Stnanby
รถ ทบ.62 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมบ่อถนนเทวบุรี ถนนท่าซี
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 บรรทุกหินคลุก ถนนซอยบุษบา
รถ ทบ.58 บรรทุกหินคลุก ถนนทรุดตัว คอสะพาน
รถ ทบ.86 บรรทุกหินคลุก ถนนซอยบุษบา
รถ ทบ.85 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์ ถนนทรุดตัว สะพานคลองห้วย สะพานหมอป้าน
รถทาทา 1925 บรรทุกหินคลุก ซ่อมหลุมบ่อถนนทุ่งปรัง ถนนราชดำเนิน
รถเจซีบี 2 .ปรับพื้นที่ถนนซอยบุษบา ขุดแก้ปัญหาถนนทรุดตัวคอสะพานคลองห้วย
รถเจซีบี 3 ตักหินตักทรายภายในศูนย์จักรกล


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

09-12-2016 10:08:34

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช