ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3402


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

          รถทบ.26 ทำแผ่นพื้นตักบาตร
งานสถานที่

รถทบ.23 ทำโลงศพ
งานจราจร สำรวจถนน

รถทบ.61 สำรวจร่วมกับช่าง
งานจราจร
งานซ่อมทางเท้า ซ่อมทางเท้าถนนพัฒนาการคูขวาง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-12-2016 08:46:37

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช