ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3403


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           รถ ทบ.57 บรรทุกหินคลุกเข้าซอยนครอาร์
รถบดล้อเหล็ก บดถนนคอสะพานวัดโคกธาตุ ถนนศรีธรรมราช
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกยางซ่อมหลุมบ่อถนนพัฒนาการคูขวาง
รถเกรด เกรดปรับพื้นที่สำนักงานสาธารณสุข
รถ ทบ 46 บรรทุกหินคลุกเข้าซอยนครอาร์
รถ ทบ.58 บรรทุกยาง คอสะพานวัดโคกธาตุ ถนนศรีธรรมราช
รถ ทบ.86 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมประปา ซอยปิยะชาติ ซอยประตูลอด
รถ ทบ.85 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์ ลาดบางคอสะพานวัดโคกธาตุ ซอยปิยะชาติ
รถทาทา 1925 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์ หลุมถนนทรุดตัว ปากซอยปิยะชาติ
รถเจซีบี 2 .ขุดซ่อมถนนทรุดตัว แยกประตูลอด หลุมประปากซอยปิยชาติ
รถเจซีบี 3 ตักหิน ตักทรายภายในศูนย์จักรกล

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-12-2016 08:52:20

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช