ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3404


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           รถ ทบ.57 บรรทุกหินคลุกเข้าซ่อมหลุมประปา ถนนกรแก้ว
รถบดล้อเหล็ก บดถนน ถนนพัฒนาการคูขวาง ปากซอยปิยชาติ
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกยางซ่อมหลุมถนนพัฒนาการคูขวาง
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 บรรทุกหินคลุกเข้าซ่อมหลุมประปาซอยหก ถนนกรแก้ว
รถ ทบ.58 บรรทุกเศษวัสดุจากการปรับพื้นที่ถนนพัฒนาการคูขวาง
รถ ทบ.86 บรรทุกบางปูยางถนนพัฒนาการคูขวาง
รถ ทบ.85 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์เข้าปูยางปากซอยปิยชาติ
รถทาทา 1925 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์เข้าปรับพื้นที่ถนนพัฒนาการคูขวาง
รถเจซีบี 2 .ขุดซ่อมหลุมประปา ปากซอยหก ถนนกรแก้ว
รถเจซีบี 3 ปรับพื้นที่ถนนพัฒนาการคูขวาง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-12-2016 08:56:40

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช