ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3405


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           รถทบ.26 ทำแผ่นพื้นตักบาตร
งานสถานที่

รถทบ.23 ทำโลง
งานจราจร ติดตั้งกระจกโค้งซอยข้างศูนย์จักรกล

รถทบ.61 สำรวจร่วมกับช่าง
งานจราจร
งานซ่อมทางเท้า ซ่อมทางเท้าถนนพัฒนาการคูขวาง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-12-2016 08:58:38

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช