ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3406


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           รถ ทบ.57 บรรทุกหินคลุก ซอยต้นหว้า 2
รถบดล้อเหล็ก บดถนน ซอยหน้าแขวง
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกหินคลุก ซอยต้นหว้า 2
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 บรรทุกหินคลุก ซอยต้นหว้า
รถ ทบ.58 บรรทุกยาง ซอยหน้าแขวง
รถ ทบ.86 บรรทุกหินคลุกซอยต้นหว้า
รถ ทบ.85 บรรทุกน้ำยาง ลาดยางซอยหน้าแขวง
รถทาทา 1925 บรรทุกยางซ่อมหลุมบ่อ
รถเจซีบี 2 .ตักหินตักทรายภายในศูนย์จักรกล
รถเจซีบี 3 ปรับพื้นที่ซอยต้นหว้า

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-12-2016 09:04:22

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช