ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3407


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           รถทบ.26 ทำหนังสือสวัสดีปีใหม่ 2560
งานสถานที่ เตรียมติดตั้งวงเวียนน้ำพุ

รถทบ.23 ทำโลงศพ
งานจราจร สำรวจที่พักผู้โดยสาร พร้อมติดตั้งป้ายเดินหน้าเทศบาลทำงานเพื่อประชาชน

รถทบ.61 สำรวจถนน
งานจราจร
งานซ่อมทางเท้า ซ่อมรอยขุดประปาหมู่บ้านศรีนคร

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-12-2016 09:07:05

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช