ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3408


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

          รถ ทบ.57 บรรทุกหินคลุกซอยต้นหว้า 2
รถบดล้อเหล็ก บดถนน ซอยหน้าแขวง
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกอางซ่อมหลุมบ่อถนนทุ่งปรัง
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 บรรทุกหินคลุกเข้า ซอยต้นหว้า 2
รถ ทบ.58 บรรทุกยางเข้า ซอยหน้าแขวง
รถ ทบ.86 บรรทุกหินคลุกซอยต้นหว้า 2
รถ ทบ.85 บรรทุกน้ำยาง ลาดยางหน้าแขวง
รถทาทา 1925 บรรทุกยางซ่อมหลุมบ่อ
รถเจซีบี 2 .ตักหินทรายภายในศูนย์จักรกล
รถเจซีบี 3 ปรับพื้นที่ซอยต้นหว้า 2

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

16-12-2016 14:16:01

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช